Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Banskoštiavnické tajchy - Klinger Číslo emisie
304
Dátum vydania
15.07.2003
Nomin. hodnota
9.00 Sk

Banskoštiavnické tajchy – unikátny systém vodných nádrží budovaný priehradárskymi majstrami od konca 17. storočia v Banskej Štiavnici a na jej okolí na akumulovanie povrchovej vody. Tento dômyselný vodohospodársky systém, pospájaný zbernými a náhonovými jarkami, slúžil ako zdroj vodnej energie na pohon banských čerpacích zariadení. S jeho vybudovaním sú spojené mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell a významný vedec – polyhistor Samuel Mikovíni. Do konca 18. storočia bolo postavených asi 60 vodných nádrží, z ktorých sa do súčasnosti zachovalo 23. Banskoštiavnické tajchy sa stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na známke je vyobrazený tajch Klinger. Na obálke prvého dňa koleso z...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 15
  • Stránka z 15