Tento produkt je nepredajný

Umenie - Majster Narodenia z Hlohovca: Narodenie z Hlohovca Číslo emisie
82
Dátum vydania
30.11.1995
Nomin. hodnota
8.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 30. 11. 1995 príležitostnú poštovú známku "Narodenie z Hlohovca", zo série Umenie, o nominálnej hodnote 8 Sk. Na známke pod reprodukciou diela okrem nominálnej hodnoty sú texty: Majster Narodenia z Hlohovca, 15. stor., Narodenie z Hlohovca, okolo 1485-1490, Slovenská národná galéria. Podľa štylistických znakov patrí reliéf Narodenie z Hlohovca do okruhu hornorýnsky orientovaného sochárstva. Predstavuje typ Adorácie narodenia Ježiška, v ktorom Panna Mária kľačí pred dieťatkom so zloženými rukami. Dieťa leží na cípe plášťa pridržiavanom anjelmi. Kompozícia dodržiava stredovekú hierarchiu jednotlivých postáv. Z umeleckého hľadiska sa vyznačuje elegantnou a kultivovanou formou a lyricky precíteným podaním. Jeho kvalita zodpovedá európskej úrovni neskorogotického sochárstva poslednej tretiny 15.stor. Reliéf pochádza z pôvodne gotickej kaplnky zo západnej časti zámku v Hlohovci. Neskôr bol umiestnený v strede hlavného barokového oltára z 18.stor. Jeho majster pôsobil pravdepodobne v Bratislave. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 11. 1995 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 34
  • Stránka z 34
Pripojte sa k nám na facebooku