Tento produkt je nepredajný

Krásy našej vlasti - Banská Štiavnica Číslo emisie
71
Dátum vydania
19.07.1995
Nomin. hodnota
7.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 19. 7. 1995 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti". Prvou z nich je Banská Štiavnica v nominálnej hodnote 7 Sk. Na známke je okrem názvu lokality a charakteristického architektonického motívu aj text "Unesco" vzhľadom na zaradenie uvedených lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súvisel s bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období, ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16.stor., charakterizujú popri...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 33
  • Stránka z 33