Tento produkt je nepredajný

Bienále ilustrácií Bratislava 1995 (domáci autor) Číslo emisie
76
Dátum vydania
05.09.1995
Nomin. hodnota
3.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 5. 9. 1995 dve príležitostné poštové známky série "Bienále ilustrácií Bratislava ". Na druhej z nich je ilustrácia Dušana Kállaya (Slovensko) z knihy "Ein Strich zieht durch die Welt" (vydal Dachs Verlag, Viedeň, 1992), ocenená plaketou BIB 93. Známka bola vydaná v nominálnej hodnote 3 Sk. Okrem ilustrácie literatúry pre deti a mena autora je na známke text "Bienále ilustrácií Bratislava" a znak BIB. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná výstava ilustrácií do kníh pre deti a mládež, ktorá sa usporadúva od roku 1967. BIB sa koná pod patronátom UNESCO a jeho nevládnej...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 33
  • Stránka z 33
Pripojte sa k nám na facebooku