Tento produkt je nepredajný

Ročník známok 2006 Dátum vydania
30.12.2006