Tento produkt je nepredajný

Ročník známok 1999 Dátum vydania
30.12.1999