Tento produkt je nepredajný

Ročník známok 2004 Dátum vydania
30.12.2004