Tento produkt je momentálne nedostupný

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny Číslo emisie
491
Dátum vydania
11.02.2011
Nomin. hodnota
0.90 €
Predajná cena
0.46 €

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín – Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.
Po zmenách v roku 1989 sa tri stredoeurópske krajiny rozhodli užšie spolupracovať s cieľom zaradiť sa „naspäť“ do Európy. V máji roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Poľska, Maďarska, ktorá vytvorila predpoklady na vytvorenie projektu trojstrannej spolupráce. Vo Vyšehrade (Visegrád, MR) 15. februára 1991 podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu.
V deklarácii sa uvádzali nasledujúce ciele: obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva, plné zapojenie do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.
Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná vyšehradská spolupráca transformovala na V4. V roku 1998 došlo k revitalizácii V4. Na bratislavskom summite v máji 1999 sa predsedovia vlád krajín V4 dohodli na prehĺbení spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a vzájomnej podpory pri integrácii do európskych a euroatlantických štruktúr. Základné ciele prvej dekády krajín V4 boli naplnené úspešnou realizáciou spoločensko-ekonomickej transformácie, prehlbujúcou sa regionálnou spoluprácou a ich integráciou do NATO a EÚ. V máji 2004 predsedovia vlád krajín V4 prijali Kroměřížsku deklaráciu, v ktorej zdôraznili význam pokračovania vyšehradskej spolupráce v nových podmienkach po vstupe do EÚ a NATO.
Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja 20 rokov v sektorovej oblasti, pri koordinácii zahranično-politických pozícii v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám alebo regiónom. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na summitoch V4. Od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je predsedníckou krajinou Slovenská republika.                 
      
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 42
  • Stránka z 42