Pridať do obľúbených

Na sklade 24 ks

5 rokov Slovenskej republiky Číslo emisie
140
Dátum vydania
01.01.1998
Nomin. hodnota
4.00 Sk
Predajná cena
0.07 €

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 1. 1998 príležitostnú poštovú známku "5 rokov Slovenskej republiky " s nominálnou hodnotou 4 Sk. Pod nápisom "5 rokov Slovenskej republiky" je v centre kompozície známky pohľad na architektonické dominanty Bratislavy - hlavného mesta Slovenska, po stranách sú erby krajských miest. Autorom výtvarných návrhov emisie je Peter Augustovič, rytcom známky je František Horniak. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 49 x 30 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 25 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je pohľad na Kriváň v popredí s reprodukciou archeologickej pamiatky z čias Veľkej Moravy - rukoväte veľmožského meča z Blatnice. Autorom grafického motívu a pečiatky na FDC je Peter Augustovič. Rytinu FDC vytvoril Rudolf Cigánik. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v tmavomodrej farbe. Územie Slovenskej republiky bolo po niekoľko storočí súčasťou viacnárodných štátov. História slovenského národa je úzko spätá s bojom Slovákov za národnú identitu a štátnu suverenitu. Pozícia slovenských zástupcov v parlamentoch týchto štátnych útvarov odzrkadľovala nerovnoprávne postavenie slovenského národa. V období po novembri 1989 bol spoločenský vývoj na Slovensku ovplyvnený výrazným národným emancipačným pohybom vyúsťujúcim v procese vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Poslanci Federálneho zhromaždenia schválili v novembri 1992 vládny návrh ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. 1. januára 1993 vznikla zvrchovaná a suverénna Slovenská republika. V procese budovania nového štátu boli prijaté viaceré zákonné úpravy súvisiace s organizáciou samostatného štátu. Historická snaha po dosiahnutí samostatnej štátnosti bola zavŕšená. Ústredným motívom kompozície známky je pohľad na architektonické dominanty Bratislavy - hlavného mesta Slovenska, po stranách sú erby krajských miest: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice. Na FDC je pohľad na Kriváň v popredí s reprodukciou archeologickej pamiatky z čias Veľkej Moravy - rukoväte honosného veľmožského meča z náleziska v Blatnici pri Martine. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 1. 1998 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 23
  • Stránka z 23
Pripojte sa k nám na facebooku