Tento produkt je nepredajný

Umenie – Carpoforo Tencalla: Sala Terrena na hrade Červený Kameň Číslo emisie
528
Dátum vydania
23.11.2012
Nomin. hodnota
1.60 €

V polovici 17. storočia prešiel hrad Červený Kameň ranobarokovou prestavbou. Podľa plánov cisárskeho staviteľa Filiberta Lucheseho na objednávku grófa Mikuláša IV. Pálffyho tu talianski umelci a remeselníci z neprívetivej niekdajšej fuggerovskej pevnosti vykúzlili  šľachtické sídlo s interiérmi plnými barokovej nádhery. Ako celok vyniká najmä sala terrena  vstavaná do prízemia juhozápadného krídla hradného paláca. Je u nás jediným v pôvodnom stave zachovaným príkladom takéhoto špecifického priestoru zakomponovaného na taliansky spôsob do parteru s výhľadom do parku či záhrady, spríjemňujúcim pobyt panstva pri rôznych spoločenských príležitostiach.
Pozdĺžny priestor osvetľovaný z bočnej strany oknami do nádvoria má v dvoch nikách na kratšej strane grottu, vytvorenú z tufových hornín na spôsob umelej jaskyne s fontánou. Uprostred čelnej steny s dverami po stranách (na ľavých je iluzívna maľba s postavou muža nazerajúceho dovnútra) je nika so sochou Venuše. V hornej časti pod klenbou je kartuša s freskou Samovražda Lukrécie a po stranách plastické putti (obrazy detí) držia rodové erby Mikuláša Pálffyho a jeho manželky Eleonóry Harrachovej. Lunetovú klenbu pokrýva bohato polychrómovaná bujná plastická štuková výzdoba so zakomponovanými freskami. Charakteristická je tvarová bohatosť rollwerkových kartuší a bizarných ornamentálnych motívov, nadobúdajúcich antropomorfné tvary (fantastické maskaróny a tváre faunov) s plastickými figúrami dvojíc putti zakomponovaných medzi lunetami.
Tancujúce nymfy a hrajúce sa deti namaľované v hlavných zrkadlách klenby saly terreny sú doplnené kartušami s cyklom riečnych krajiniek v lunetách a menšími monochrómnymi medailónmi. Interpretovať zámer objednávateľa a alegorický význam celku sa zatiaľ nepodarilo jednoznačne rekonštruovať. Mimoriadne kvalitné fresky z roku 1655, ktoré sa na rozdiel od klenbových malieb v sálach a hradnej kaplnke na poschodí zachovali v pozoruhodne intaktnom (neporušenom) stave, vytvoril Carpoforo Tencalla z Bissone pri Luganskom jazere. Práce na Červenom Kameni sú na sever od Álp prvým dielom maliara, ktorý sa neskôr stal popredným predstaviteľom talianskej ranobarokovej freskovej maľby v strednej Európe.

                                                                                                                                                                    Mgr. Jozef Medvecký, CSc.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 20
UMENIE: Matthäus Merian (1593 – 1650) Číslo emisie
750
Dátum vydania
18.10.2021
UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou Číslo emisie
668
Dátum vydania
21.08.2018
UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči Číslo emisie
645
Dátum vydania
23.10.2017
UMENIE: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici Číslo emisie
601
Dátum vydania
25.11.2015
UMENIE: Alojz Stróbl (1856 – 1926) Číslo emisie
577
Dátum vydania
25.11.2014
UMENIE: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy Číslo emisie
509
Dátum vydania
13.12.2011
UMENIE: Matthäus Merian (1593 – 1650) Číslo emisie
072 PT 750/21
Dátum vydania
18.10.2021
Umenie: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou Číslo emisie
068 PT 668/18
Dátum vydania
21.08.2018
Umenie: Alfons Mucha - Výstava "60 najlepších rytín F. Horniaka" Číslo emisie
065 PT 602/16
Dátum vydania
24.06.2016
UMENIE: Alfons Mucha – maľba z hotela Thermia Palace v Piešťanoch Číslo emisie
063 PT 602/15
Dátum vydania
25.11.2015
UMENIE: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici Číslo emisie
062 PT 601/15
Dátum vydania
25.11.2015
UMENIE: Alojz Stróbl (1856 – 1926) Číslo emisie
061 PT 577/14
Dátum vydania
25.11.2014
  • Stránka z 20
Pripojte sa k nám na facebooku