Tento produkt je nepredajný

Prezident SR Číslo emisie
FDC 457
Dátum vydania
15.06.2009
Nomin. hodnota
1.00 €

Narodil sa 27. marca 1941 v Poltári. Je ženatý a má dve dospelé deti. V rokoch 1959 – 1964 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 1968 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habilitoval sa za docenta na Právnickej fakulte UK. V roku 1964 nastúpil na Okresnú prokuratúru v Martine a potom na Mestskú prokuratúru v Bratislave. Okrem toho v rokoch 1966 – 1989 pôsobil aj ako podpredseda medzinárodnej komisie Československého zväzu ľadového hokeja. Od roku 1968 prednášal na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK. V roku 1989 sa stal spolupredsedom Fóra nezávislých právnikov Slovenska a v roku 1990 prorektorom Univerzity Komenského. V rokoch 1990 – 1992 zastával post generálneho prokurátora Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe. V roku 1992 pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a člen Vedeckej rady univerzity. V tom istom roku bol zvolený za predsedu Slovenskej národnej rady, podieľal sa na vzniku Ústavy SR. V rokoch 1994 – 1998 zastával post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a v marci až októbri 1998 bol poverený výkonom právomocí prezidenta SR. V tom istom roku bol poslancom Národnej rady SR, členom ústavnoprávneho, mandátového a imunitného výboru NR SR, členom parlamentnej delegácie v Medziparlamentnej únii. Od júla do októbra roku 2002 pôsobil ako nezávislý poslanec NR SR. V roku 2002 založil politickú stranu Hnutie za demokraciu (HZD), ktorej sa stal predsedom. V tom istom roku sa vrátil ako pedagóg na Právnickú fakultu UK. V roku 2004 kandidoval na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, zvíťazil v druhom kole priamych volieb 17. 4. 2004. Dňa 15. 6. 2004 bol slávnostne inaugurovaný na post prezidenta Slovenskej republiky. Počas výkonu funkcie hlavy štátu udelili Ivanovi Gašparovičovi čestný doktorát viaceré významné zahraničné univerzity a Európska akadémia vied a umení ocenila prezidenta SR postom protektora EAVU. Je držiteľom najvyšších zahraničných štátnych vyznamenaní, ako aj domácich ocenení. Za zásluhy o vznik Slovenskej republiky mu patrí Rad Andreja Hlinku I. triedy a podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy a Pribinov kríž I. triedy. Ivan Gašparovič je prezidentom SR od 15. 6. 2004. Opätovnú kandidatúru na post hlavy štátu obhájil v prezidentských voľbách 4. 4. 2009. Do druhého volebného obdobia ho inaugurovali 15. 6. 2009.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 26
Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824-1905) Číslo emisie
FDC 814
Dátum vydania
05.04.2024
Osobnosti: Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko Číslo emisie
FDC 810
Dátum vydania
12.01.2024
Osobnosti: Viktor Kubal (1923 – 1997) Číslo emisie
FDC 791
Dátum vydania
20.03.2023
Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883) Číslo emisie
FDC 786
Dátum vydania
17.02.2023
Osobnosti: Krista Bendová (1923 – 1988) Číslo emisie
FDC 785
Dátum vydania
27.01.2023
Osobnosti: Klára Jarunková (1922 – 2005) Číslo emisie
FDC 764
Dátum vydania
28.04.2022
Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951) Číslo emisie
FDC 763
Dátum vydania
08.04.2022
Osobnosti: Alexander Dubček (1921 – 1992) Číslo emisie
FDC 754
Dátum vydania
26.11.2021
Osobnosti: Ladislav Grosman (1921 – 1981) Číslo emisie
FDC 733
Dátum vydania
29.01.2021
Osobnosti: Maximilián Hell (1720 – 1792) Číslo emisie
FDC 712
Dátum vydania
13.05.2020
Osobnosti: Andrej Sládkovič (1820 – 1872) Číslo emisie
FDC 710
Dátum vydania
30.03.2020
Osobnosti: Michal Bosák (1869 – 1937) Číslo emisie
FDC 703
Dátum vydania
22.11.2019
  • Stránka z 26