Jozef Kostka: Jar oráča Číslo emisie
FDC 24
Dátum vydania
31.12.1993
Mohyla Milana Rastislava Štefánika, Bradlo Číslo emisie
FDC 23
Dátum vydania
17.12.1993
Vianoce Číslo emisie
FDC 22
Dátum vydania
01.12.1993
Červený kríž Číslo emisie
FDC 21
Dátum vydania
15.11.1993
Gabčíkovo Číslo emisie
FDC 20
Dátum vydania
12.11.1993
Bienále ilustrácií Bratislava Číslo emisie
FDC 17
Dátum vydania
02.09.1993
Dubnica nad Váhom (výplatná) Číslo emisie
FDC 16
Dátum vydania
08.07.1993
150 rokov od uzákonenia slovenčiny Číslo emisie
FDC 15
Dátum vydania
22.06.1993
1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda Číslo emisie
FDC 14
Dátum vydania
22.06.1993
EUROPA: Marián Čunderlík: Žena s džbánom Číslo emisie
FDC 13
Dátum vydania
31.05.1993
Ján Kollár Číslo emisie
FDC 12
Dátum vydania
20.05.1993
Alexander Dubček Číslo emisie
FDC 11
Dátum vydania
20.05.1993
Ján Levoslav Bella Číslo emisie
FDC 10
Dátum vydania
20.05.1993
Borovica sosna (Pinus silvestris) Číslo emisie
FDC 9
Dátum vydania
14.05.1993
Hrab obyčajný (Carpinus betulus) a Dub letný (Quercus robur) Číslo emisie
FDC 7
Dátum vydania
14.05.1993
Svätý Ján Nepomucký Číslo emisie
FDC 6
Dátum vydania
11.03.1993
Prezident Slovenskej republiky (výplatná známka) Číslo emisie
FDC 5
Dátum vydania
02.03.1993
Slovenský štátny znak Číslo emisie
FDC 2
Dátum vydania
02.01.1993
Slovenský štátny znak Číslo emisie
FDC 1
Dátum vydania
01.01.1993