Tento produkt je nepredajný

Červený kríž Číslo emisie
FDC 21
Dátum vydania
15.11.1993
Nomin. hodnota
3.00 Sk

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 15. 11. 1993 príležitostnú príplatkovú poštovú známku "Červený kríž" v nominálnej hodnote 3 Sk s príplatkom 1 Sk v prospech Slovenského Červeného kríža. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a pečiatky a súčasne aj rytcom je František Horniak. Obrazovú časť známky tvorí symbolická kresba kvapky krvi s detskou tváričkou, dopĺňa ju znak Červeného kríža. Známku o rozmeroch 23 x 30 mm vytlačila Poštová tlačiareň cenín, Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou kombinovanou s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 kusoch. Známka platí v tuzemskom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 11. 1993 až do odvolania...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 19
  • Stránka z 19