Bienále ilustrácií Bratislava 2003 Číslo emisie
306
Dátum vydania
15.08.2003