Pridať do obľúbených

Na sklade 261 ks

Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov Číslo emisie
795
Dátum vydania
23.06.2023
Nomin. hodnota
1.20 €
Predajná cena
1.20 €

     Zvrchovaný Maltézsky rád vo svojej duálnej povahe existuje ako rád Katolíckej cirkvi (od roku 1113) a ako subjekt medzinárodného práva, ktorý udržiava diplomatické vzťahy so 112 štátmi a EÚ a má i status stáleho pozorovateľa pri OSN. Maltézsky rád je neutrálny, nestranný a apolitický. 

     Zvrchovaný Maltézsky rád je aktívny v 120 krajinách sveta, kde sa stará o núdznych prostredníctvom zdravotných, sociálnych a humanitárnych projektov. Rád prevádzkuje početné nemocnice, zdravotnícke centrá, školy a ústavy odbornej pomoci. Je oddaný ochrane ľudskej dôstojnosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú, bez ohľadu na ich pôvod, rasu či vierovyznanie. 

     Na Slovensku vykonáva Maltézsky rád svoje charitatívne diela prostredníctvom organizácie Maltézska pomoc Slovensko. Táto organizácia, vďaka viac ako 120 vyškoleným dobrovoľníkom, zabezpečuje stále projekty pomoci pre seniorov, ľudí s hendikepom, ľudí bez domova a utečencov.

     Známka, ktorá bola vydaná pri príležitosti 30. výročia uzavretia bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Zvrchovaným Maltézskym rádom, preto reflektuje obetavú službu dobrovoľníkov pomáhajúcich po vypuknutí vojny na Ukrajine. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci boli prítomní na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké už druhý deň od vypuknutia vojny. Viac ako 200 dobrovoľníkov poskytovalo pomoc 24 hodín denne, 7 dní v týždni niekoľko mesiacov a táto predstavovala zdravotnú, sociálnu a psychologickú asistenciu. 

     Pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou zahŕňa dodávky viac ako 130 ton humanitárnej pomoci na Ukrajinu, ubytovacie zariadenia pre 160 ukrajinských matiek a detí, distribúciu stravných poukážok pre stovky ukrajinských seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením a integračné aktivity pre ukrajinských seniorov.

                                                                                                                                   Maltézska pomoc Slovensko o.z., Simona Blaškovičová

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 18
  • Stránka z 18