Spoločné vydanie s Českou republikou: 30. výročie vzniku Českej pošty a Slovenskej pošty Číslo emisie
803
Dátum vydania
02.10.2023
Nomin. hodnota
3.00 €

     Schválením Ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálnym zhromaždením v roku 1992 vyvrcholil spoločensko-politický vývoj v krajine od prelomového 17. novembra 1989. Dňa 1. januára 1993 vznikli samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Rok 1993 tak bol aj prvým rokom existencie samostatných poštových podnikov, Slovenskej pošty a Českej pošty. 

     Dňa 1. januára 1993  Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, zastúpené ministrom Romanom Hofbauerom, zakladacou listinou č. 46/M-92 z 22. 12. 1992 podľa ustanovenia zákona č. 111/90 Zb. o štátnom podniku založilo podnik s názvom Slovenská pošta, š. p., ktorej predchodcami boli Správa pôšt a telekomunikácií a Správa rádiokomunikácií. Slovenskú poštu, š. p., tvorili organizačné jednotky majúce charakter odštepných závodov. Boli nimi Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava (ZsRP), Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica (SsRP), Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice (VsRP), Riaditeľstvo pôšt Bratislava (RP), Riaditeľstvo poštovej prepravy Bratislava (RPP), Technická ústredňa pôšt Bratislava (TÚP), Výpočtová a kontrolná ústredňa pôšt Bratislava (VAKUP) a POFIS Bratislava. 

     Podobne sa vyvíjala aj Česká pošta, s. p., ktorá vznikla 31. 12. 1992 na základe rozhodnutia ministra hospodárstva č. 378/1992 zo dňa 16. 12. 1992 rozdelením Správy pošt a telekomunikací, s. p., Praha na dva samostatné podniky: Českú poštu, s. p., a SPT Telecom, s. p. Organizačne bola rozčlenená na 8 oblastných správ pôšt, 80 okresných správ pôšt a 3 500 pôšt a disponovala i piatimi špecializovanými odštepnými závodmi: Riaditeľstvo poštovej prepravy, Riaditeľstvo medzinárodnej poštovej prepravy, Hospodárska ústredňa pôšt, VAKUS Praha a VAKUS Vítkov. Využívala tradičné horizontálne delenie na úsek prevádzkový, ekonomický a technický. 

     Slovenská pošta a Česká pošta sa hneď od začiatku svojej existencie etablovali v medzinárodných poštových organizáciách (Svetová poštová únia, PostEurop), modernizovali vlastné technológie, budovy a vozový park. V súčasnosti, aj po  30 rokoch svojej existencie, sa neustále snažia skvalitňovať svoje služby s cieľom obstáť v konkurencii iných poštových operátorov v podmienkach liberalizovaného poštového trhu.

Mgr. Leo Lichvár 

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 110
  • Stránka z 110