Spoločné vydanie s Českou republikou: 30. výročie vzniku Českej pošty a Slovenskej pošty Číslo emisie
803
Dátum vydania
02.10.2023
Nomin. hodnota
3.00 €

     Schválením Ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálnym zhromaždením v roku 1992 vyvrcholil spoločensko-politický vývoj v krajine od prelomového 17. novembra 1989. Dňa 1. januára 1993 vznikli samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Rok 1993 tak bol aj prvým rokom existencie samostatných poštových podnikov, Slovenskej pošty a Českej pošty.       Dňa 1. januára 1993  Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, zastúpené ministrom Romanom Hofbauerom, zakladacou listinou č. 46/M-92 z 22. 12. 1992 podľa ustanovenia zákona č. 111/90 Zb. o štátnom podniku založilo podnik s názvom Slovenská pošta, š. p., ktorej predchodcami boli...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 110
  • Stránka z 110