Pridať do obľúbených

Na sklade 220 ks

50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska Číslo emisie
775
Dátum vydania
23.09.2022
Nomin. hodnota
1.00 €
Predajná cena
1.00 €

     Slovensko tento rok oslavuje 50. výročie, odkedy sa cez naše územie začal prepravovať zemný plyn pre európske trhy. Pôvodne prepravná sieť Eustreamu (vtedy ešte Slovtransgaz) slúžila iba na tranzit zemného plynu v smere z východu na západ. Vďaka rozsiahlym investíciám do rozvoja prepravnej siete za poslednú viac ako dekádu je však dnes EUSTREAM už v úplne inej pozícii. Systém paralelných potrubí je obojsmerne prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Maďarsku, Českej republike, Rakúsku  a Poľsku – teda so všetkými susednými krajinami. Vďaka tomu je dnes možné prepravovať zemný plyn zo všetkých (a na všetky) svetové strany. V čase krízových udalostí vyvolaných vojnou na Ukrajine ide o mimoriadne dôležitú vlastnosť slovenského prepravného systému, ktorá umožňuje rozvoj alternatívnych dodávok zemného plynu pre nás i okolité krajiny. 

     Rok, keď slovenský plynárenský prepravca Eustream slávi polstoročie svojho fungovania, je zároveň rokom dokončenia nového diela, ktoré je významné pre európsku energetickú bezpečnosť: prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko. Predstavuje poslednú chýbajúcu časť v novom strategickom severo-južnom európskom koridore. Tento koridor spája LNG terminálny v Baltskom mori (Świnoujście v Poľsku) či nový Baltic Pipe napojený na zdroje nórskeho zemného plynu s Jadranom (LNG terminál Krk). Ide o novú prepravnú tepnu, ktorá posilňuje spoločnú európsku bezpečnosť dodávok, otvára nové možnosti energetického zásobovania a potvrdzuje úlohu Slovenska ako plynárenskej križovatky strednej Európy.

     Polstoročie fungovania tranzitu sa prelína s energetickou krízou spôsobenou vojenskou inváziou na Ukrajine a súčasne s naliehavými výzvami v oblasti dekarbonizácie. Modernizovaná slovenská prepravná sieť v súčasnosti predstavuje hlavnú trasu, cez ktorú sa od roku 2014 Ukrajina zásobuje zemným plynom nakupovaným na európskom trhu. Polstoročie fungovania slovenského tranzitu je tak aj pripomenutím si vzájomnej spolupráce s ukrajinskými partnermi, resp. ukrajinským prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu (Gas TSO of Ukraine), ktorý aj v krízových časoch potvrdzuje úlohu stabilného partnera európskej energetickej bezpečnosti. Slovensko sa zároveň pripravuje na plnenie budúcich úloh pri budovaní vodíkovej ekonomiky. Robustná prepravná sieť zložená z paralelných potrubí je do budúcna dobre využiteľná nielen na prepravu zemného plynu v rozličných smeroch, ale postupne aj na prepravu vodíka vyrábaného z obnoviteľných zdrojov v EÚ i okolitých krajinách (vrátane Ukrajiny).

Pavol Kubík

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 51
Čestná stráž prezidentky SR Číslo emisie
784
Dátum vydania
02.01.2023
100. výročie česko-slovenskej technickej normalizácie Číslo emisie
776
Dátum vydania
20.10.2022
150 rokov vedeckých pozorovaní Zeme Číslo emisie
766
Dátum vydania
27.05.2022
150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871) Číslo emisie
745
Dátum vydania
01.07.2021
150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove Číslo emisie
742
Dátum vydania
21.05.2021
1900. výročie narodenia Marca Aurélia Číslo emisie
740
Dátum vydania
26.04.2021
100. výročie narodenia Štefana Romana Číslo emisie
739
Dátum vydania
16.04.2021
100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov Číslo emisie
737
Dátum vydania
13.03.2021
  • Stránka z 51