Pridať do obľúbených

Na sklade 460 ks

Vianoce 2021: Ľudová fajansa Číslo emisie
753
Dátum vydania
12.11.2021
Nomin. hodnota
0.65 €
Predajná cena
0.65 €

     Ignác Bizmayer (20. 4. 1922, Košolná – 15. 8. 2019, Modra) patrí medzi vrcholných tvorcov keramickej figurálnej plastiky. Vychádzal z ľudovej fajansy, zo zvykov a tradícii slovenského ľudu, inšpiroval sa dielami Ferdiša Kostku, Heřmana Landsfelda, Frantu a Joža Úprku. Ako učeň a mladý zamestnanec Slovenskej ľudovej majoliky v Modre maľoval podľa predložených vzorov taniere, vázy, džbány väčších i menších rozmerov. Postupne vnášal do tvorby vlastnú inováciu a zdokonaľoval sa. Do jeho pozornosti sa dostala podoba závesných reliéfov, ktoré boli najskôr ryté, potom maľované. Figurálne plastiky a kompozície mali detaily sprvu domaľované štetcom, neskôr boli modelované výhradne prstami, v čom Ignác Bizmayer získal dokonalú majstrovskú zručnosť a zachytil živý výraz modelovaných výjavov. 

Dielo Ignáca Bizmayera je zaraďované do viacerých okruhov: biblická tematika, motívy vinohradníckeho roka, zbojníci a jánošíkovské tradície, téma protifašistického odboja, kapely hudcov a sólisti, ženy a muži pri tradičných ľudových prácach, motívy trhov, svadobné motívy, zvieratká a vtáčiky, motívy detí. Vyhranená tematická skladba umožnila umelcovi variácie jednej témy vo viacerých stvárneniach, bola zdokonalená rokmi praxe na najvyššiu úroveň.  

     Medzi biblické témy Ignáca Bizmayera patrí keramický reliéf Madona. Vznikol v r. 1986, predstavuje Pannu Máriu s Ježiškom na rukách a s holubicou. Reliéfny tanier Klaňanie troch kráľov (1994) obsahuje na dne figurálny motív tradičnej betlehemských jasličiek s Ježišom a s Klaňaním sa Troch kráľov. Keramická plastika Ženy z Liptovskej Lúžnej (1981) v tradičnom odeve daného regiónu je ukážkou zimnej kompozície. Uvedené diela patria do zbierkového fondu SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré spravuje i Galériu národného umelca Ignáca Bizmayera.  

     Medzi najvýznamnejšie ocenenia tvorby Ignáca Bizmayera patrí titul národný umelec (1982), Pocta Karola Plicku (1995) a Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj výtvarného umenia a figurálnej tvorby (2003). 

Mgr. Sylvia Hrdlovičová

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 17
  • Stránka z 17
Pripojte sa k nám na facebooku