Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Spoločné vydanie s Talianskom: MILANOFIL 2020 – ACT NOW (Hárček) Číslo emisie
709
Dátum vydania
27.03.2020
Nomin. hodnota
1.70 €

ActNow je globálna výzva Organizácie Spojených národov k činnosti jednotlivca v oblasti klimatických zmien. Táto kampaň je významnou súčasťou koordinovanej snahy OSN zvyšovať povedomie o zmenách podnebia, posilňovať súvisiace ambície a činnosť a urýchliť implementáciu Parížskej dohody. Kampaň ActNow, ktorá využíva predovšetkým internet a sociálne médiá, má za cieľ vzdelávať jednotlivcov a podporovať ich činnosti, najmä prostredníctvom zmeny spotrebiteľského správania. Zmena zvykov a každodennej rutiny spolu s rozhodnutiami, ktorých následky sú menej škodlivé pre životné prostredie, sú náležitými nástrojmi v boji s klimatickými problémami. Vydanie poštovej známky bolo pôvodne zamýšľané k otvoreniu medzinárodnej filatelistickej výstav Milanofil 2020, ktorá sa z dôvodu globálnej pandémie koronavírusu COVID-19 v plánovanom termíne nekonala.
Cyklistická doprava je jedným zo štyroch základných spôsobov dopravy popri pešej, verejnej osobnej a individuálnej automobilovej doprave. V záujme ochrany životného prostredia v reakcii na zmeny klímy je potrebné primerane podporovať harmonický rozvoj jednotlivých druhov udržateľnej mobility (verejná osobná a nemotorová doprava: pešia a cyklistická), ktoré dokážu znižovať negatívny vplyv enormného nárastu automobilizmu. Cyklistická doprava je štandardný druh dopravy, ktorý vo výraznej miere prispieva k znižovaniu škodlivých emisií v ovzduší. Vytvára prirodzený tlak na znižovanie dopravných zápch v centrách a zázemí miest v dôsledku nadmerného používania individuálnej automobilovej dopravy.
Cyklistická doprava zlepšuje i zdravotný stav obyvateľstva a  zároveň znižuje náklady na nákup pohonných hmôt a mazadiel. Každodenné využívanie pohybu na dvoch kolesách prispieva k silnejším sociálnym väzbám medzi obyvateľmi miest a efektívnejšiemu využívaniu verejného priestoru.

Peter Klučka
 

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 19
  • Stránka z 19