Pridať do obľúbených

Na sklade 499 ks

Krásy našej vlasti: Súľovské skaly Číslo emisie
593
Dátum vydania
18.09.2015
Nomin. hodnota
0.80 €
Predajná cena
0.80 €

Súľovské skaly akoby vyrastali z okolitej krajiny kotlín a zaoblených pohorí. Ich nezvyčajné tvary už zďaleka priťahujú našu pozornosť. Masív Súľovských skál je budovaný horninou, ktorá vďaka svojej osobitosti dostala i vlastný názov − súľovský zlepenec. Dážď, vietor a mráz tu postupne vyformovali skalné mesto, v ktorom sa skalné útvary podobajú napríklad na veže, okná, ihly, brány a rôzne postavy podnecujúce ľudskú fantáziu.
Výnimočnosť tohto územia odzrkadľuje aj to, že počiatky ochrany Súľovských skál siahajú do roku 1929. Dôvodom ochrany bol aj fakt, že Súľovské skaly boli v minulosti jednou z najbohatších lokalít čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) na Slovensku. Avšak väčšina vzácnych druhov tejto čeľade odtiaľto postupne vymizla v dôsledku chýbajúceho tradičného obhospodarovania lúk. Národná prírodná rezervácia (NPR) Súľovské skaly (s výmerou 543,23 ha) bola vyhlásená v roku 1973. Pestré prírodné podmienky tu stále umožňujú výskyt rôznorodých vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Bohatstvo organizmov na tomto malom území je skutočnou raritou.
Druhová pestrosť tunajších rastlín je podmienená vápnitým charakterom podložia v Súľovských skalách. Pestré mikroklimatické podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výslnných južne orientovaných skalách. Zástupcovia horskej karpatskej flóry našli útočisko na chladnejších tienených skalných stenách a v úžľabinách.
Trasa náučného chodníka prechádzajúceho týmto územím vedie aj okolo zrúcaniny Súľovského hradu a aj okolo 13 m vysokej skalnej brány nazvanej „Gotická“ podľa charakteristického zalomenia podobného gotickým portálom. Na mnohých miestach chodník umožňuje nádherné výhľady na okolitú prírodnú scenériu.
V severnej časti NPR zdobí úzky kaňon vyhĺbený Hlbockým potokom 14 m vysoký Hlbocký vodopád. V ochrannom pásme NPR Súľovské skaly, v doline Čierny potok, bola v roku 2001 vyhlásená Prírodná pamiatka (PP) Súľovský hrádok za účelom zabezpečenia prísnejšej ochrany niektorých vzácnych rastlinných druhov.

Peter Pajger

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 19
  • Stránka z 19
Pripojte sa k nám na facebooku