Pridať do obľúbených

Na sklade 418 ks

Osobnosti: Jonáš Záborský (1812 – 1876) Číslo emisie
511
Dátum vydania
03.02.2012
Nomin. hodnota
0.40 €
Predajná cena
0.40 €

Jonáš Záborský predstavoval v slovenskom verejnom živote v polovici 19. st. zvláštny fenomén ideovej, politickej i tvorivej osobitosti. Narodil sa v drobnej šľachtickej rodine v Záborí pri Martine 3. februára 1812. Študoval na viacerých gymnáziách, krátko navštevoval právnickú akadémiu až sa nakoniec rozhodol študovať teológiu, ktorú ukončil r. 1834. Stal sa evanjelickým kňazom, avšak pod tlakom existenčných problémov konvertoval r. 1842 na katolicizmus a ďalej pôsobil ako katolícky kňaz najskôr pre Nemcov Košiciach a neskôr v Župčanoch pri Prešove. Tam aj zomrel 23. januára 1876 počas epidémie cholery.
    Ideovo patril k tzv. starokonzervatívcom, ktorí zásadne odmietali Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny i jeho národnopolitický program. Po potlačení revolúcie 1848 – 1849 prijal ponuku byť redaktorom vládnych Slovenských novín (1850 – 1853), ktoré však nevychádzali v spisovnej slovenčine, ale v silne slovakizovanej češtine, tzv. českoslovenčine. Pre nezhody s cenzúrou však noviny opustil a vrátil sa ku kňazskému povolaniu. Ako konvertita s výrazne odlišnými názormi na slovenskú otázku si nezískal dôveru medzi predstaviteľmi rôznych prúdov slovenskej politiky svojho obdobia.
    Najväčším vkladom J. Záborského do slovenskej kultúry je jeho literárne dielo a niektoré zaujímavé príspevky z histórie. Do literatúry vstúpil krátko po ukončení teologických štúdií klasicistickými bájkami a zbierkami poézie. Jeho dielo vykazovalo prvky klasicizmu, romantizmu i začínajúceho realizmu, avšak v silne extrémnych polohách. Najvýznamnejšou jeho súčasťou je parodizujúca, groteskná próza, v ktorej riešil problém kontrastu abstraktných noriem a reality života. Často pritom parodoval a karikoval skutočnosť, takže malo niekedy až pamfletický charakter. Napísal celý rad ťažko inscenovateľných divadelných hier, ktoré sa zaoberali najmä ranou históriou Slovákov, Srbov i históriou Ruska po smrti Ivana Hrozného (Lžidimitriády). K jeho najvýznamnejším historickým prácam patria rozsiahle Dejiny Uhorského kráľovstva od začiatku do čias Žigmundových.

                                                                                                                 PhDr. Anton Hrnko, CSc.

 

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 48
Osobnosti: Klára Jarunková (1922 – 2005) Číslo emisie
764
Dátum vydania
28.04.2022
Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 1951) Číslo emisie
763
Dátum vydania
08.04.2022
Osobnosti: Alexander Dubček (1921 – 1992) Číslo emisie
754
Dátum vydania
26.11.2021
Osobnosti: Maximilián Hell (1720 – 1792) Číslo emisie
712
Dátum vydania
13.05.2020
Osobnosti: Andrej Sládkovič (1820 – 1872) Číslo emisie
710
Dátum vydania
30.03.2020
Osobnosti: Michal Bosák (1869 – 1937) Číslo emisie
703
Dátum vydania
22.11.2019
Osobnosti: Michael Strank (1919 – 1945) Číslo emisie
678
Dátum vydania
01.03.2019
Osobnosti: Karol L. Zachar (1918 – 2003) Číslo emisie
658
Dátum vydania
14.03.2018
Osobnosti: Adam František Kollár (1718 – 1783) Číslo emisie
657
Dátum vydania
01.03.2018
Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951) Číslo emisie
641
Dátum vydania
02.10.2017
Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879) Číslo emisie
637
Dátum vydania
07.07.2017
  • Stránka z 48