Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Osobnosti: Mních Cyprián (1724-1775) Číslo emisie
824
Dátum vydania
19.07.2024
Nomin. hodnota
3.50 €

     Fráter Cyprián, vlastným menom Franz Ignatz Jäschke, sa narodil 28. júla 1724 v meste Polkowice v dolnom Sliezsku, ktoré bolo v 18. storočí súčasťou Pruska. Študoval vo Vroclave, v Čenstochovej a Brne, pričom nadobudol vedomosti z viacerých odborov. Z nich sa venoval najmä botanike a floristike, medicíne a farmácii, ale aj alchýmii, mechanike, fyzike, aviatike, či kozmológii. Ovládal nemčinu, poľštinu, slovenčinu, latinčinu a gréčtinu.       Meno Cyprián prijal v kamaldulskom kláštore na Zobore v Nitre. Do Červeného kláštora prišiel v roku 1756 a žil tu až do svojej smrti (pravdepodobne) v apríli 1775. Vykonával funkciu holiča, kúpeľníka, stolníka...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 55
  • Stránka z 55