Tento produkt je nepredajný

Deň poštovej známky: Historická poštová schránka Číslo emisie
508
Dátum vydania
02.12.2011
Nomin. hodnota
0.50 €

Prvá písomná správa o  použití poštovej schránky ale pochádza už z roku 1633 z nemeckého Leignitzu, kde bola umiestnená na Heynischovej veži na poštovej linke Breslau – Lipsko. V habsburskej monarchii bola prvá schránka umiestnená vo Viedni v roku 1785. V Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska, sa prvé poštové schránky začali používať až v roku 1817 na základe dekrétu dvorskej komory nariaďujúceho pravidelné  rozmiestnenie listových schránok na všetkých poštových úradoch s určenými hodinami vyberania.
Najstaršia známa zachovaná poštová schránka z nášho územia pochádza z roku 1820 a nachádza sa v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch. Podľa riaditeľa múzea PhDr. V. Krupu je miesto pre túto schránku označené na tzv. Frauenfeldovom pláne Piešťan z roku 1824, na ktorom je  vyznačený dom „K poštovej trúbke“. Tu bola pobočka hlohoveckej pošty, na ktorej bola umiestnená mobilná poštová schránka z dreva v tvare knihy s kovovým držiakom v hornej časti, ktorá tvorí hlavný motív poštovej známky. Táto schránka ešte nemala presný čas vyberania. Listy tu boli viac dní a čakali na príchod dostavníka, ktorý ich odviezol na poštu v Hlohovci. Na kupóne známky je reprodukovaná schránka systému PARIS v secesnej úprave. Bola používaná v Rakúsko-Uhorsku medzi rokmi 1895 – 1918 a pochádza zo zbierok Poštového múzea v Prahe. Pozadie známky je doplnené o jazdeckú kompozíciu postilióna s trúbkou, prevzatého z drevorezu z roku 1811,  na pozadí pokrčeného papiera.
Prítlač na FDC tvorí c. k. pojazdný zberač listov v podobe poštára na bicykli, spracovaný podľa predlohy rakúskeho grafika z roku 1890. Motív pečiatky FDC vychádza z plechovej atypickej poštovej schránky systému VRZBA, ktorá bola na území Česko-Slovenska používaná po roku 1918. Predloha tejto schránky pochádza tiež z Poštového múzea v Prahe, kde je deponovaná väčšina historických trojrozmerných predmetov viažucich sa k dejinám poštovníctva v bývalom Česko-Slovensku.
Mgr. Martin Vančo, PhD
 

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 49
  • Stránka z 49