Tento produkt je nepredajný

Blahorečenie Jána Pavla II. Číslo emisie
496
Dátum vydania
29.04.2011
Nomin. hodnota
0.40 €

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku. Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. Pápež Pavol VI. Karola Wojtylu 26. júna 1967 vymenoval za kardinála. V konkláve 16. októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.  
Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí... Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil katolíckej cirkvi nový dynamizmus.
Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Proces blahorečenia sa začal 13. mája 2005 a 14. januára 2011 pápež Benedikt XVI. podpísal dekrét jeho blahorečenia, a to hneď po tom, ako Kongregácia pre kauzy svätých potvrdila jeho prvý zázrak. Komisia potvrdila, že pápež Ján Pavol II. vyliečil francúzsku rehoľnú sestru Marie Simon-Pierre z Parkinsonovej choroby.  Benedikt XVI. určil aj dátum a miesto blahorečenia – Rím, 1. mája 2011 (nedeľa vo Veľkonočnej oktáve).
Na známke je portrét pápeža a tlačový list dopĺňa pápežská berla vo forme kríža a erb Jána Pavla II. Prítlač na FDC zobrazuje pôdorys Baziliky a Námestia sv. Petra vo Vatikáne a na pečiatke sú ruky pápeža zopnuté k modlitbe, jeho podpis a jeho heslo TOTUS TUUS – celý tvoj (Mária).
              Mons.  Ján Vallo
 

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 68
  • Stránka z 68
Pripojte sa k nám na facebooku