Tento produkt je momentálne nedostupný

Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi Číslo emisie
467
Dátum vydania
04.01.2010
Nomin. hodnota
0.60 €
Predajná cena
0.60 €

Farský kostol v Spišskej Novej Vsi patrí k najväčším gotickým chrámom na Slovensku. Hoci na jeho mieste možno rátať už so staršou stavbou, halové trojlodie bolo vystavané v 2. polovici 14. storočia a zrejme ešte pred jeho záverom priestor zaklenuli krížovou rebrovou klenbou. Stavbe kostola zaujme predovšetkým náročnou architektonickou plastikou: konzoly a svorníky klenby striedajú rastlinné a figurálne motívy (Madona, Boh Otec, poprsia svätcov). Ku kameňosochárskej výzdobe južného portálu s profilovaným ostením patrili pôvodne aj sochy v postranných výklenkoch; dnes však už chýbajú. Reliéf Korunovania Panny Márie v tympanóne nad vchodom je vsadený do architektonického rámca s gotickými fiálami ukončenými krížovými ružicami. Okrúhle okno s kružbou – rozeta – korunuje hlavný vstup do kostola. Podobne náročné prvky neboli na sklonku 14. storočia na Spiši ojedinelé; stavitelia pravdepodobne spolupracovali aj na výstavbe súvekých levočských chrámov – farského kostola a minoritského kláštora. Vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi sa zachovali tiež významné liturgické predmety, napr. monštrancia a pacifikál (oba okolo 1520). Mimoriadne cenný však je jeden relikviárový kríž z čiastočne pozláteného striebra z 2. štvrtiny 14. storočia. Na jeho čelnej strane sa zachovala liata figúra Ukrižovaného, na zadnej ostala dnes už len prázdna schránka na relikviu – zlomok dreva Sv. Kríža – pôvodne zakrytá priehľadným horským kryštálom. Súčasťou figurálneho programu relikviára sú aj gravírované troj - a štvorlisty na ramenách kríža. Na čelnej strane Panna Mária a sv. Ján Evanjelista spolu so sv. Helenou a cisárom Konštantínom; na zadnej symboly štyroch evanjelistov. Ďalšie gravúry, Bolestného Krista a donátorov, nachádzame na nohe. Aj tieto pôvodne prekrýval priesvitný farebný email, z ktorého sa však zachovali iba zvyšky. Podľa niektorých autorov bol tvorcom kríža dvorný zlatník Nicolaus Gallicus, podľa iných iniciály NC označujú možného donátora – spišského kastelána Nicolausa Castellanusa. Mgr. Dušan Buran

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 27
  • Stránka z 27