Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Kostol Matky Božej v Boldogu Číslo emisie
439
Dátum vydania
02.01.2009
Nomin. hodnota
0.02 €

Kostol v Boldogu je zaujímavým príkladom románskej architektúry vo vidieckom prostredí. Z románskeho obdobia pochádza obvodové murivo jeho lode s viacerými pozoruhodnými stavebnými článkami. Presbytérium kostola je mladšie, vzniklo v neskorej gotike na mieste staršej svätyne, ktorej podobu nepoznáme. Avšak i samotná loď kostola je výsledkom dvoch románskych stavebných etáp, uskutočnených v 12. storočí a na začiatku 13. storočia. Zodpovedajú im dva portály v južnom múre. Starší má podobu pravouhlého vstupu s horizontálnym prekladom, na ktorom sú reliéfne zobrazené tri kríže v kruhových medailónoch. Pri konštruovaní portálu použili staršie náhrobné platne z doby rímskej: ľavé portálové ostenie tvorí stéla rímskeho centuria...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 27
  • Stránka z 27