Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka Číslo emisie
427
Dátum vydania
12.09.2008
Nomin. hodnota
40.00 Sk

© Slovenská pošta, a . s., 2008 Karol Plicka bol kľúčovou kultúrnou osobnosťou slovenských kultúrnych dejín 1. polovice 20.storočia, zakladateľom slovenskej kinematografie a prvým tvorcom fotografie na Slovensku, ktorého diela vznikli na základe jasne formulovanej autorskej koncepcie. Narodil sa v roku 1894 vo Viedni českým rodičom. Stal sa profesionálnym hudobníkom (neskôr, v r. 1927 – 1931 vyštudoval hudobnú folkloristiku a národopis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave) a po vzniku samostatného Československa v službách Matice slovenskej v Martine zbieral a zapisoval notácie a texty ľudových piesní (1924 – 1939). Vedomý si ale komplexnej súvislosti prejavov ľudovej kultúry od počiatku kresbou a...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 49
  • Stránka z 49