Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Milan Rastislav Štefánik Číslo emisie
293
Dátum vydania
03.05.2003
Nomin. hodnota
14.00 Sk

Milan Rastislav Štefánik (21.7.1880 – 4.5.1919) – vedec, diplomat, vojak a politik. Roku 1904 absolvoval štúdium filozofie a astronómie na Karlovej univerzite v Prahe, potom odišiel do Paríža, kde pracoval v hvezdárni Meudon, neskôr v spoločnosti montblanských hvezdární. Absolvoval viacero významných astronomických pozorovaní na rôznych kontinentoch a počas výskumných ciest plnil aj diplomatické úlohy z poverenia francúzskej vlády. Roku 1912 získal francúzske občianstvo. Po vypuknutí prvej svetovej vojny vstúpil do francúzskej armády a ako vojenský pilot sa zúčastnil bojov vo Francúzsku a na Balkáne. Vo francúzskej armáde získal hodnosť brigádneho generála z titulu poslania. Roku 1915 spolu s T. G. Masarykom...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 46
  • Stránka z 46