Tento produkt je nepredajný

Alexander Rudnay Číslo emisie
270
Dátum vydania
04.07.2002
Nomin. hodnota
17.00 Sk

Kardinál Alexander Rudnay (4. 10. 1760 - 13. 9. 1831) Narodil sa v zemianskej rodine vo Svätom Kríži nad Váhom (dnes súčasť Považian). Študoval na gymnáziu v Nitre, na Emerikáne v Bratislave, filozofiu v Trnave, teológiu v Budíne a v generálnom seminári v Bratislave. Ako kňaz pôsobil v Častej, Hronskom Beňadiku, v Trnave a v Krušovciach. R. 1805 ostrihomský kanonik, r. 1808 titulárny biskup, ostrihomský generálny vikár, miestodržiteľský radca, r. 1815 biskup v sedmohradskej Alba Iulii, r. 1819 otrihomský arcibiskup, vysoký uhorský štátny hodnostár knieža, prímas Uhorska, od roku 1828 kardinál. Ako arcibiskup prímas sa venoval zlepšeniu cirkevného školstva, reorganizovaniu kňazského...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 25
  • Stránka z 25