Tento produkt je nepredajný

Komárno (výplatná) Číslo emisie
233
Dátum vydania
26.04.2001
Nomin. hodnota
50.00 Sk

Mesto Komárno, ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, je jedným z najstarších osídlení Karpatskej kotliny a má bohatú históriu. Význam mesta tkvel v jeho výhodnej polohe na najfrekventovanejšej medzinárodnej vodnej tepne Európy. Mesto postupne vyrástlo na kultúrne a športové centrum regiónu. V súčasnosti je centrom okresu Komárno, má 38 000 obyvateľov. Panuje tu živý cestovný ruch a bohatý kultúrny život, o čom svedčia rozličné podujatia medzinárodného charakteru. V bezprostrednej blízkosti mesta je mnoho prírodných vodných zdrojov, ktoré sa dajú využiť na vodné športy a turistiku. V historickom jadre mesta sa nachádza veľa pamätihodností. Komárňanský pevnostný systém bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dve tretiny obyvateľstva mesta sú maďarskej národnosti, preto je Komárno významným kultúrnym centrom Maďarov žijúcich na Slovensku.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 18
  • Stránka z 18