Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Koceľ Číslo emisie
238
Dátum vydania
04.07.2001
Nomin. hodnota
11.00 Sk

Osobnosti Veľkej Moravy - emisia v hárčekovej úprave. Na štyroch známkach, ktoré sú situované v dolnej častí hárčeka sú zobrazené portréty významných vládcov Vel'kej Moravy (začiatok 9. stor. - 906) - Pribinu, Rastislava, Koceľa, Svätopluka. Títo vládcovia Veľkej Moravy, pochádzajúci z Mojmírovskej kniežacej dynastie (833-906), sa pričinili o vznik, územný rozmach a kultúrny rozkvet prvého štátu západných Slovanov a sú zobrazení spolu s mapou Veľkej Moravy z čias jej najväčšieho rozkvetu. Mapa podľa spracovania akademika Jána Dekana je doplnená o reprodukciu archeologického nálezu - terčík so sokoliarom.

Pribina ( okolo roku 800 - 861 ) - do roku 833 knieža nitrianske, v rokoch 846 - 861 aj blatnohradské knieža. Vo svojom nitrianskom sídle dal vystavať prvý kresťanský kostol na Slovensku, ktorý roku 828 vysvätil salzburský arcibiskup Adalrám. Roku 833 moravské knieža Mojmír I. vyhnal Pribinu z Nitry a nitrianske kniežatstvo pripojil k Veľkej Morave. Pribina sa stal kniežaťom Blatenského kniežatstva a pri Blatenskom jazere neďaleko Zalaváru v Maďarsku vybudoval sídlo Blatnohrad. Zahynul v boji ako spojenec Ľudovíta Nemca.

Motívy na FDC: vel'komoravský dvojkríž, kríž z náleziska Malá Mača, rekonštrukcia kostola, sv. Metod - arcibiskupstvo v Nitre (r.880), Nitriansky hrad, archeologické pamiatky.

Motív na pečiatke: plechová striebomá mesiačkovitá náušnica, 7.-8. stor., Holiare.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 23
  • Stránka z 23
Pripojte sa k nám na facebooku