Tento produkt je nepredajný

Archeologická lokalita Ducové-Kostolec Číslo emisie
232
Dátum vydania
10.04.2001
Nomin. hodnota
15.00 Sk

Archeologická lokalita Ducové - Kostolec (Ducové -miestna časť obce Moravany nad Váhom ) archeologickou a kultúrnohistorickou pamiatkou prvoradého významu je ostrožný výbežok Kostolec situovaný v dominantnej polohe nad vážskou dolinou. V lokalite - osídlenie zo staršej doby kamennej, hradisko z mladšej doby bronzovej, veľkomoravský veľmožský feudálny dvorec z polovice 9. stor. so sídelnými a fortifikačnými stavbami a rotundou, pri ktorej boli objavené hroby so zlatými a striebornými šperkami. V lokalite je náznaková rekonštrukcia dvorca, ktorá je sčasti zobrazená na známke (palisádová rekonštrukcia opevnenia so vstupnou bránou, zvyšky muriva a základy veľkomoravskej rotundy) doplnené o nálezy - ozdobný gombík z hrobov pri...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 36
  • Stránka z 36