Tento produkt je nepredajný

Vianoce - Jubileum 2000 Číslo emisie
219
Dátum vydania
05.10.2000
Nomin. hodnota
4.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 10. 2000 príležitostnú poštovú známku "Vianoce Jubileum 2000" s nominálnou hodnotou 4 Sk. Na známke je zobrazená Madona s dieťaťom a text Jubileum 2000. Autorkou výtvarných návrhov emisie je akad. maliarka Katarína Ševellová-Šuteková. Rytinu známky vytvoril akad. maliar Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je motív klaňania troch kráľov. Rytinu FDC podľa návrhu K. Ševellovej -Šutekovej vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (okrová farba). Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 10. 2000 až do odvolania. V tomto jubilejnom roku si pripomíname 2000. výročie narodenia Ježiša Krista, okrúhle výročie letopočtu ? nášho letopočtu. V súčasnosti je už všeobecne známe, že rok narodenia Krista, ktorý sa spätne stanovoval v 6. storočí nebol určený presne. Učený mních Dionysius Exiguus sa pri prepočtoch dopustil chyby. Rátal roky podľa niekdajšej rímskej časomiery odvíjajúcej sa od roka bájneho založenia mesta Ríma. Ako východiskový bod pre zostavenie kresťanského kalendára prevzal rok 754 po založení Ríma ako rok Kristovho narodenia. Podľa neho by však napr. sčítanie ľudu v Rímskej ríši, ktoré sa uvádza v evanjeliu v súvislosti s narodením Krista, bolo v skutočnosti vykonané v rokoch 6 - 7 pred Kristom. K všeobecnému rozšíreniu Dionýsiom vyrátaného letopočtu došlo postupne až 8. storočí po Kristovi a to v cirkevných i svetských dokladoch a jeho zmena by v súčasnosti znamenala neželaný chaos. V súlade s touto tradíciou nášho letopočtu slávime aj terajší rok ako Jubileum 2000.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 40
  • Stránka z 40
Pripojte sa k nám na facebooku