Tento produkt je nepredajný

Deň poštovej známky 1997 Číslo emisie
139
Dátum vydania
18.12.1997
Nomin. hodnota
4.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 1997 príležitostnú poštovú známku " Deň poštovej známky " s nominálnou hodnotou 4.Sk. Na známka je parafráza loga Slovenskej pošty, š.p. v podobe rydla skrúteného do tvaru poštovej trúbky zobrazeného na podklade siete rytých línií. Na kupóne je zobrazené oko - motív rozložený autotypickým rastrom . Autorom výtvarných návrhov emisie je Robert Brun. Rytcom je František Horniak . Známku hnedo-modrej farebnosti rozmerov obrazovej časti 40 x.23 mm (na šírku) a kupón rozmerov 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 34
  • Stránka z 34