Tento produkt je nepredajný

Deň poštovej známky: Budova pošty Bratislava 1 Číslo emisie
034 CSO 603/15
Dátum vydania
04.12.2015

Podobné produkty

  • Stránka z 42
Deň poštovej známky - Jozef Baláž (MDPT SR) Číslo emisie
013 CSO 316/03
Dátum vydania
01.12.2003
Poštové múzeum Banská Bystrica (MDPT SR) Číslo emisie
011 CSO 248/01
Dátum vydania
10.12.2001
NITRAFILA 2003, Balónový let Číslo emisie
003 CAE 003/03
Dátum vydania
31.03.2003
70. výročie leteckej pošty na Slovensku Číslo emisie
001 CAE 001/93
Dátum vydania
19.11.1993
70. výročie POFIS Číslo emisie
071 PT 723/20
Dátum vydania
20.10.2020
60. výročie POFIS Číslo emisie
050 PT 485/10
Dátum vydania
26.11.2010
40. výročie založenia ZSF Číslo emisie
047 PT 453/09
Dátum vydania
29.04.2009
Poštové múzeum Banská Bystrica Číslo emisie
038 PT 248 / 03
Dátum vydania
16.05.2003
Dejiny poštového práva Číslo emisie
035 PT 224 / 02
Dátum vydania
04.07.2002
100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku Číslo emisie
009 PT 069 / 95
Dátum vydania
01.11.1995
Filatelistická olympiáda Číslo emisie
133 NL 714/20
Dátum vydania
05.06.2020
Deň poštovej známky: Jozef Vlček (1902 – 1971) Číslo emisie
122 NL 650/17
Dátum vydania
04.12.2017
  • Stránka z 42