Tento produkt je nepredajný

Deň poštovej známky Číslo emisie
367
Dátum vydania
25.11.2005
Nomin. hodnota
15.00 Sk

© Slovenská pošta, a.s., 2005 Rovnošatu v poštovej službe používali všetci zamestnanci, zvlášť vyšší úradnici a poštmajstri nosili nádherné a bohato zdobené "gala" uniformy z veľmi kvalitného súkna. Podobu rovnošaty pre úradníkov a ďalších poštových zamestnancov podrobne opisuje Dekrét dvorskej komory vo Viedni z roku 1815. Podľa uvedeného dekrétu rovnošatu doplňoval pozláteny kord. Dochované uniformy, ale i ich doplnky v podobe nevyhnutnej poštovej trúbky, ako aj modely poštových dopravných prostriedkov minulosti patria medzi vzácne zbierky Poštového múzea, ako doklad dejín pošty a poštovníctva na Slovensku. Kord je zaujímavým dokladom, aký dôležitý význam mala rovnošata v posudzovaní spoločenského a sociálneho postavenia zamestnanca...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 11
  • Stránka z 11