Tento produkt je nepredajný

EUROPA: Tatranský národný park Číslo emisie
FDC 177, 178
Dátum vydania
05.05.1999
Nomin. hodnota
9.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 5. 1999 dve príležitostné poštové známky "Tatranský národný park" z emisného radu "Europa" s nominálnou hodnotou 9 Sk a 11 Sk. Obraz panorámy Vysokých Tatier prechádza cez obidve známky a formou spojky spája obidve známky. Na známkach je text "Vysoké Tatry" a logo medzinárodnej série "Europa". Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste v štyroch dvojiciach (spojkách) nad sebou. Medzi týmito dvoma skupinami v strede tlačového listu je nápis Tatranský národný park a mapa jeho územia. Tlačové listy vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní ( 5 farieb). Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Martin Činovský, ktorý vytvoril súčasne aj rytiny známok a motívov medzipolí hárčeka. FDC je tá istá ako u emisie 178 Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Tatranská Lomnica. Na obálke je zobrazený ľadopád v Bielovodskej doline. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (zelenošedá farba). Rytinu FDC na základe líniovej rozkresby Martina Činovského vytvoril Arnold Feke. Známky platia v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 1999 až do odvolania. Tatry predstavujú v rámci Karpatského oblúka najvyššie horstvá s jedinečným ľadovcovým reliéfom rozmanitosťou geologickej stavby a veľkou pestrosťou rastlín a živočíchov. Biologickú rozmanitosť zvýrazňuje veľký počet tatranských endemických a reliktných taxónov flóry a fauny. V Tatranskom národnom parku majú svoje trvalé biotopy vzácne a jedinečné druhy živočíchov ako kamzík vrchovský tatranský, svišť horský, orol tatranský, murárik červenokrídly, rys ostrovid, medveď hnedý, vlk dravý, mačka divá, kuny, lasice a iné. Medzi vzácne a prísne chránené druhy rastlín patrí napríklad plesnivec alpínsky, stračonôžka tatranská, silenka bezbýľová, horec ľadovcový a ďalšie. Správa Tatranského národného parku zabezpečuje komplexnú starostlivosť o biodiverzitu, ktorá je spolu s unikátnymi krajinno-ekologickými štruktúrami nenahraditeľné prírodné dedičstvo.

Ing. Tomáš Vančura sriaditeľ Správy Tatranského národného parku
Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 28
  • Stránka z 28