Deň poštovej známky - Jozef Cincík Číslo emisie
FDC 388
Dátum vydania
24.11.2006
Igor Rumanský 1946 - 2006 Číslo emisie
077 COB 074/06
Dátum vydania
18.08.2006
Jozef Baláž 1923 - 2006 Číslo emisie
076 COB 074/06
Dátum vydania
14.07.2006
Karol Kuzmány Číslo emisie
FDC 368
Dátum vydania
03.02.2006
Karol Kuzmány Číslo emisie
368
Dátum vydania
03.02.2006
Karol Kuzmány Číslo emisie
368
Dátum vydania
03.02.2006
Pripojte sa k nám na facebooku