Ochrana prírody: Chránená krajinná oblasť Poľana – Bocian čierny Číslo emisie
FDC 596
Dátum vydania
09.10.2015
Ochrana prírody: Chránená krajinná oblasť Poľana – Vydra riečna Číslo emisie
FDC 595
Dátum vydania
09.10.2015
Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava Číslo emisie
FDC 594
Dátum vydania
18.09.2015
Krásy našej vlasti: Súľovské skaly Číslo emisie
FDC 593
Dátum vydania
18.09.2015
EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny Číslo emisie
FDC 497
Dátum vydania
06.05.2011
Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa Číslo emisie
FDC 495
Dátum vydania
15.04.2011
Ochrana prírody - Geologická lokalita Šomoška Číslo emisie
FDC 374
Dátum vydania
21.04.2006
Ochrana prírody - Geologická lokalita Sandberg Číslo emisie
FDC 373
Dátum vydania
21.04.2006
Pltníci na Dunajci - spoločné vydanie s Poľskom Číslo emisie
FDC 333
Dátum vydania
03.09.2004
Lesy SR - Dobročský prales Číslo emisie
FDC 330
Dátum vydania
17.06.2004
Banskoštiavnické tajchy - Rozgrund Číslo emisie
FDC 305
Dátum vydania
15.07.2003
Banskoštiavnické tajchy - Klinger Číslo emisie
FDC 304
Dátum vydania
15.07.2003
EUROPA: Studenovodský vodopád Číslo emisie
FDC 234
Dátum vydania
05.05.2001
Krásy našej vlasti - Ochtinská aragonitová jaskyňa Číslo emisie
FDC 121
Dátum vydania
12.06.1997
Krásy našej vlasti - Jaskyňa Domica Číslo emisie
FDC 120
Dátum vydania
12.06.1997
Krásy našej vlasti - Popradské pleso Číslo emisie
FDC 99
Dátum vydania
25.09.1996
Krásy našej vlasti - Štrbské pleso Číslo emisie
FDC 101
Dátum vydania
25.09.1996
Krásy našej vlasti - Skalnaté pleso Číslo emisie
FDC 100
Dátum vydania
25.09.1996
Krásy našej vlasti - Banská Štiavnica Číslo emisie
FDC 71
Dátum vydania
19.07.1995
Rok ochrany európskej prírody - Rumenica turnianska Číslo emisie
FDC 58
Dátum vydania
28.02.1995
Pripojte sa k nám na facebooku