Osobnosti: 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) Číslo emisie
FDC 597
Dátum vydania
23.10.2015
200. výročie narodenia dona Bosca Číslo emisie
FDC 591
Dátum vydania
14.08.2015
550. výročie založenia Academie Istropolitany Číslo emisie
FDC 590
Dátum vydania
26.06.2015
Pripojte sa k nám na facebooku