Deň poštovej známky a filatelie, Albín Brunovský-Bohyňa Záhoria Číslo emisie
035 CDV 032/99
Dátum vydania
18.12.1999
Umenie - Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača - Hutník Číslo emisie
FDC 193
Dátum vydania
05.10.1999
Umenie - Miloš Alexander Bazovský: Malatiná Číslo emisie
FDC 192
Dátum vydania
05.10.1999
Umenie - Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača - Hutník Číslo emisie
193
Dátum vydania
05.10.1999
Umenie - Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača - Hutník Číslo emisie
193
Dátum vydania
05.10.1999
Umenie - Miloš Alexander Bazovský: Malatiná Číslo emisie
192
Dátum vydania
05.10.1999
Umenie - Miloš Alexander Bazovský: Malatiná Číslo emisie
192
Dátum vydania
05.10.1999