Ročníky
1994
Všetky kľúčové slová
Ročník známok 1994 Dátum vydania
30.12.1994