Pridať do obľúbených

Na sklade 757 ks

Veľká noc 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove Číslo emisie
812
Dátum vydania
23.02.2024
Nomin. hodnota
1.00 €
Predajná cena
1.00 €

     Bazilika sv. Egídia sa nachádza v bývalom  kráľovskom meste Bardejov na severe Šariša. Najstaršia písomná správa o kostole pochádza z roku 1247. Dnešnú podobu chrám nadobudol v priebehu 14. až 15. storočia, ktoré boli zlatým vekom tohto mesta. Odrazil sa aj na architektúre kostola a  jeho mobiliári. Chrám je postavený ako trojloďová bazilika. Jeho súčasťou sú aj štyri kaplnky. Tento chrám robí výnimočným jeho dodnes zachovaných jedenásť pôvodných gotických krídlových oltárov, ktoré boli darom miestnych cechov (1440 – 1510).

     Oltár piety sedembolestnej P. Márie pochádza z roku 1485. Donátorom bol cech murárov. Samotná socha je staršia ako celý oltár (1430). Plastika vznikla pod vplyvom českého krásneho slohu. Je jedinou kamennou plastikou kostola. Oltár sv. Kríža pochádza z roku 1480 z rúk cechu roľníkov. Ústrednou postavou je ukrižovaný Kristus. Po stranách plastiky je výjav P. Márie a sv. Jána. Nad hlavou Krista na kríži je umiestnená trojjazyčná tabuľka, kde je v hebrejskom, latinskom a gréckom jazyku napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. V lodžiách po stranách oltárnej skrine sa nachádzajú starozákonný proroci Izaiáš, Amos, Zachariaš, Jeremiáš. Na  svojich stuhách držia v ruke svoje proroctvá o Kristovej vykupiteľskej smrti. Oltár je dielom neznámeho majstra, ktorý bol ovplyvnený tvorbou holandského majstra Gerarda z Leidenu. Výnimočný je aj svojím zlatým pozadím, ktoré dodáva celému oltáru svoju jedinečnosť.

     Kostol  sv. Egídia bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V jubilejnom roku 2000 bol spolu s mestom Bardejov zaradený do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. V tom istom roku ho pápež sv. Ján Pavol II. vyhlásil za Baziliku minor.  

Mgr. Marek Kreheľ  /  dekan – farár 

Zobraziť menej