Pridať do obľúbených

Na sklade 134 ks

Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006) Číslo emisie
809
Dátum vydania
05.12.2023
Nomin. hodnota
1.20 €
Predajná cena
1.20 €

Jozef Baláž (1923 − 2006) bol akad. maliar, grafik, ilustrátor, nestor a zakladateľ slovenskej známkovej tvorby. Baláž debutoval v známkovej tvorbe v roku 1957. Tri emisie TANAP stoja na začiatku dlhého radu známok, ktoré popri voľnej grafickej a ilustračnej tvorbe so zanietením vytvoril v nasledujúcich rokoch. Jeho známková grafika predstavuje takmer 150 známok, najskôr československých, nadväzne slovenských.

Jozef Baláž je hlavným predstaviteľom toho prúdu, ktorý v najširšej miere vnikol do tajov známkovej grafiky. Aj v kontexte československej tvorby zaujala jeho dynamická pevná líniová kresba, ktorá je nosná v kompozícii aj vo výraze. Príklonom k vyjadrovacím prostriedkom voľnej

a ilustračnej grafiky vo výbere motívu a v expresívnosti výrazu profiluje známkovú grafiku ako súčasť moderného výtvarného prejavu. Z úctyhodného počtu československých známok vytvorených J. Balážom pripomeňme emisie Slovenský raj, Archeologické objavy, 110. výročie Svetovej poštovej únie, niekoľko emisií k výročiu SNP, ako aj portrét usmievavého Gagarina, či v celoštátnej súťaži ocenený portrét Andreja Hlinku. Zo slovenskej známkovej produkcie uveďme popri kresbe na medzipolí tlačového listu prvej slovenskej emisie Štátny znak najmä známky prvých emisných ročníkov 50. výročie SNP, 5. výročie Ústavy SR, emisiu Černová, viaceré portrétne známky a témy historických udalostí. Obzvlášť hodnotné je vytvorenie fiktívnych portrétov veľkomoravských osobností Pribinu, Rastislava, Koceľa a Svätopluka. Pamätná je francúzsko-slovenská emisia M. R. Štefánik z roku 2003. Zo známok s portrétom považujem za najobjavnejšie riešenie známky Ľudovíta Štúra, koncipovanej ako dvojportrét spolu s personifikovanou podobou Štúrovej múzy – slovenčiny. Viaceré emisie boli ocenené v početných filatelistických anketách

a v hodnoteniach odborných porôt. Spomedzi nich má iste mimoriadnu hodnotu ocenenie v súťaži Grand Prix de lʼexposition WIPA 1996. Emisia Ľudovít Štúr získala pre slovenskú známku prvé a najhodnotnejšie medzinárodné ocenenie. Okrem autorovho tvorivého vkladu formovalo podobu známky pôsobenie majstra Baláža v poradných orgánoch vydavateľa. Bol prvým predsedom Realizačnej komisie.

Za osobitne významný podiel na tvorbe slovenskej známkovej grafiky bolo akademickému maliarovi Jozefovi Balážovi v roku 2001 udelené štátne vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra II. triedy. Prezentovaná emisia nech je vyjadrením pocty umelcovi prostredníctvom média poštovej známky, výtvarnú podobu ktorej pol storočia utváral nenapodobiteľným spôsobom.

Mgr. Antónia Paulinyová

Zobraziť menej