Pridať do obľúbených

Na sklade 752 ks

100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov Číslo emisie
737
Dátum vydania
13.03.2021
Nomin. hodnota
0.65 €
Predajná cena
0.65 €

    Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) je doma i vo svete uznávané celoslovenské učiteľské mužské vokálne teleso. Vznik spolku je spojený s mestom Trenčín. Od 3. marca 1921 nepretržite a dôstojne napĺňa cieľ umeleckej činnosti, ktorý M. Rázus zachytil v hesle „Spevom budiť lásku k rodu“. Ľudovou, národnou či sakrálnou piesňou sa zbor predstavil tisíckami vystúpení. Spev mužských hlasov – tenoru i basu precizovali  významní dirigenti: M. Ruppeldt, J. Strelec, J. Valach, J. Haluzický, P. Hradil, Š. Sedlický. Zbor získal mnohé významné ocenenia aj vďaka tvorbe slovenských skladateľských osobností, ktoré mu ju priamo venovali.
     „Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov“ si spevácky zbor vybudoval v Trenčianskych Tepliciach v roku 1933 vďaka J. Gerykovi, daru od kúpeľov i príspevkom  učiteľov. Od roku 1968 je Domov SZSU priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pri štúdiu a premiérach vokálno-inštrumentálnych skladieb SZSU spolupracuje s profesionálnymi orchestrami (Štátny komorný orchester  Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu). Je držiteľom mnohých významných ocenení z renomovaných súťaží a festivalov doma a v zahraničí. V roku 2014 získal zlatú medailu na svetovej olympiáde v lotyšskej Rige a v roku 2019 štyri ceny na medzinárodnej súťaži Bratislava Cantat (dve zlaté medaily za víťazstvo v kategórii folklór a sakrálna hudba, cenu za najlepší dirigentský výkon a Grand Prix).         
     Participoval na rôznych projektoch a realizoval nahrávky hudobných albumov: Duchovná hudba, Hoj,  zem drahá, Korunovácie, Sakrálna tvorba v novom miléniu, Ján Cikker a CD s folklórnou tematikou Tam medzi horami (celkove osem zvukových médií a CD – nosičov). V zahraničí sa predstavil v Španielsku (1985, 2005), Taliansku (1987, 2007, 2008), Švédsku (1989), Veľkej Británii (1992), Kanade, USA (1996), Japonsku (2001), Grécku (1982, 1992), Ukrajine (1989, 2004), Maďarsku (2005, 2010, 2018, 2019), Poľsku (2005, 2016), Srbsku (2006), Švajčiarsku (2005, 2010),   Rakúsku (2011), Českej republike (2003, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018), Francúzsku (2013), Lotyšsku (2014).

Ing. Peter Siváček

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 47
EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje – Trojhlasné gajdy Číslo emisie
563
Dátum vydania
05.05.2014
Osobnosti: Ján Cikker (1911 – 1989) Číslo emisie
502
Dátum vydania
29.07.2011
Osobnosti – Eugen Suchoň Číslo emisie
418
Dátum vydania
17.04.2008
Ludwig van Beethoven Číslo emisie
291
Dátum vydania
24.04.2003
Gitara Dobro Číslo emisie
243
Dátum vydania
01.08.2001
Slovenská filharmónia Číslo emisie
181
Dátum vydania
15.06.1999
1900. výročie narodenia Marca Aurélia Číslo emisie
740
Dátum vydania
26.04.2021
150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave Číslo emisie
721
Dátum vydania
18.09.2020
125. výročie vzniku mestskej hromadnej dopravy v Bratislave Číslo emisie
717
Dátum vydania
31.07.2020
100. výročie založenia Slovenského národného divadla Číslo emisie
707
Dátum vydania
28.02.2020
  • Stránka z 47
Pripojte sa k nám na facebooku