Pridať do obľúbených

Na sklade 1267 ks

100. výročie vysvätenia prvých slovenských biskupov Číslo emisie
734
Dátum vydania
12.02.2021
Nomin. hodnota
0.65 €
Predajná cena
0.65 €

     Keď hovoríme o vysviacke prvých slovenských biskupov, myslíme tým biskupov, ktorí boli vysvätení už za spoločného štátu Čechov a Slovákov – prvej Československej republiky. Z histórie vieme, že katolíckych biskupov z územia dnešného Slovenska, ktorí sa aj hrdo hlásili za Slovákov, bolo viac, no Slovensko ako také administratívne neexistovalo a bolo súčasťou Uhorska.
     Po prvej svetovej vojne sa výrazným spôsobom zmenila politická geografia i mocenské pomery v Európe. Na troskách Habsburskej monarchie vznikla okrem iných štátnych útvarov aj Československá republika. Táto zmena politickej mapy narobila problémy i v územno-správnom delení cirkevných provincií. Promaďarskí biskupi boli vypovedaní z územia ČSR a situácia bola vážna. Riešenie nastalo až po nadviazaní oficiálnych diplomatických vzťahov medzi ČSR a Svätou stolicou. V máji 1920 bol menovaný za apoštolského nuncia v ČSR Clemente Micara, ktorí dôsledne vyberal kandidátov zo zoznamov, ktorí poskytli slovenskí kňazi i vláda ČSR. Prišli návrhy, proti ktorým však vláda ČSR mala námietky. Až po viacerých kompromisoch štátny sekretár kardinál Caspari 19. októbra 1920 vyjadril úmysel Svätej stolice vymenovať Jána Vojtaššáka za spišského, Karola Kmeťka za nitrianskeho a Mariána Blahu za banskobystrického biskupa. Vláda voči tomuto návrhu nemala námietky a verejnosť rozhodnutie prijala s veľkým nadšením. Kánonický proces menovania sa začal 13. novembra 1920 a vymenovanie bolo promulgované 16.  decembra 1920 počas tajného zasadania kardinálskeho konzistória pod vedením pápeža Benedikta XV.
     Vysviacka slovenských biskupov sa konala v Nitre v kostole sv. Ladislava v nedeľu 13. februára 1921. Mala veľký historický význam a bola mimoriadne slávnostná. Hlavným svätiteľom bol apoštolský nuncius v ČSR arcibiskup Clemente Micara za asistencie spolusvätiteľov královohradeckého pomocného biskupa Karola Kašpara a pražského pomocného biskupa Antonína Podlahu. Na vysviacke boli prítomní okrem cirkevných i štátni predstavitelia a zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácii z celej republiky. V uliciach Nitry bolo niekoľko tisíc jasajúcich Slovákov, ktorí po vysviacke sprevádzali žehnajúcich biskupov z piaristického kostola až na hrad do starobylej katedrály.
     Vysviacka troch slovenských biskupov bola epochálnou a historicky významnou udalosťou pre celé Slovensko bez ohľadu na vierovyznanie, ako to pri tejto príležitosti vyjadril správca Matice slovenskej, evanjelik Jozef Škultéty. Pre slovenských katolíkov znamenala ukončenie takmer dvojročného provizória duchovnej správy a začiatok novej epochy života miestnych cirkví pod vedením horlivých pastierov.
                                                                                                                                                                                                     Mons. Ján Vallo
 

Zobraziť menej
Pripojte sa k nám na facebooku