Pridať do obľúbených

Na sklade 286 ks

Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016) Číslo emisie
729
Dátum vydania
04.12.2020
Nomin. hodnota
0.80 €
Predajná cena
0.80 €

     Vladimír Machaj (1929 – 2016), akad. maliar, grafik, známy a oceňovaný ilustrátor najmä detskej knihy a rozprávok, sa v roku 1996 pomerne nečakane, s odstupom 40 rokov od štúdia úžitkovej grafiky, predstavil ako autor poštovej známky. V rokoch 1949 – 1956 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u  Antonína Strnadela v špeciálnom ateliéri pre úžitkovú grafiku a absolvoval aj semestre štúdia známkovej tvorby  pod  odborným vedením  Cyrila Boudu. 

     Desaťročia sa prioritne venoval ilustrácii a knižnej tvorbe. Pôsobil ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, ilustroval mnohé publikácie, kultové tituly detskej literatúry, knihy rozprávok, báje a povesti, knižky pre najmenších i diela svetovej literatúry. Za ilustračnú tvorbu získal najvýznamnejšie československé, slovenské i medzinárodné ocenenia. 

     Pre slovenskú známkovú tvorbu v nasledujúcich rokoch vytvoril kolekciu desiatich známok. Po známkach s motívom kamzíka, zubra, muflóna, lesných plodov i niekoľko  emisií  s námetom ochrany prírody a známky na pozdravy k sviatkom.

     Môžeme u neho hovoriť o nadväznosti na tradíciu vytvárať známku ako aplikovanú grafiku vysokej umeleckej úrovne.  Machaj  vytvára známku s pochopením pre špecifiká tejto maloformátovej grafiky, komplexne, obrazové i písmové zložky vyvážene, v jednotiacej  zväčša jednomotívovej kompozícii a prekreslených detailoch. V jeho tvorbe nachádzame lyricko-poeticky ladené emisie Veľká noc a Vianoce, romantizujúce prírodné scenérie, ako aj presnou vedeckou akríbiou vykreslené chránené rastliny a živočíchy. V tomto zmysle upúta najmä štvorznámková emisia Európska mačka divá, vydaná v medzinárodnej emisii WWF (Svetový fond ochrany prírody), ktoré zobrazujú ohrozené živočíšne druhy. Machaj popri výstižnom zobrazení mačky vytvoril i emotívne podfarbené portréty tohto vzácne sa vyskytujúceho endemitu ako pôsobivé vyjadrenie svojho vzťahu k prírode.

     Pomerne početná známková tvorba tohto legendárneho ilustrátora i keď sa jej aktívne začal venovať až v neskoršom období, hoci k nej nikdy nestratil vzťah, je integrálnou súčasťou jeho grafického diela a originálnym autorským príspevkom, umeleckým vkladom do známkovej tvorby Slovenska. 

Mgr. Antónia Paulinyová   

Zobraziť menej