Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Ochrana prírody: NPR Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá Číslo emisie
621
Dátum vydania
07.10.2016
Nomin. hodnota
0.65 €

Papraď ostnatá sa vyskytuje v Európe, ojedinele v Turecku, severnom Iráne, na Kaukaze a v západnej Sibíri a tiež v Severnej Amerike. U nás je to pomerne hojný druh rastúci predovšetkým v humóznych vlhkejších mokraďových lesoch od nížin po horský stupeň. Obľubuje tiež rašelinové, piesčité, alebo hlinité pôdy a mierne zatienené miesta a len výnimočne ju nájdeme na priamom slnku. Nájdeme ju rásť tiež na živých alebo odumretých stromoch, v krovinách, na brehoch potokov, skalnatých svahoch alebo starých múroch. Papraď ostnatá je citlivá na pokles vzdušnej vlhkosti a pravdepodobne preto preferuje habitaty s vysokou hladinou spodnej vody, ktorá je dôležitá pre optimálny rast a reprodukciu. Primárne sa vyskytuje v lesoch s dominanciou jelši lepkavej, jelši sivej, brestu väzového a v bučinách. Ako súčasť bylinnej etáže rastie v lese Jurského Šúru tiež epifyticky na barlovitých koreňoch jelší, vyššie nad zaplavenou zemou. Z podzemku vyrastajú dlho stopkaté, 2 až 3 krát perovito zložené listy so svetlozelenou čepeľou kopijovitého obrysu dlhou 15 až 80 cm. Stopkaté lístky sú kopijovité až vajcovité po okraji pílovito zubaté a dlho končisté. Kôpky výtrusov na spodnej strane lístkov majú 0,5 – 1 cm v priemere.

Igor Kokavec

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 24
  • Stránka z 24
Pripojte sa k nám na facebooku