Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Lomikameň pozmenený Číslo emisie
524
Dátum vydania
12.10.2012
Nomin. hodnota
0.70 €

Rod lomikameň zahŕňa okolo 440 druhov, ktoré sú rozšírené v pohoriach severnej pologule. Latinské meno Saxifraga je odvodené z latinských slov saxum, čo znamená  skala a fragus znamená lámať, a to sa prenieslo i do slovenského mena rodu lomikameň. Druh lomikameň pozmenený Saxifraga mutata L. je rozšírený na území Álp a Západných Karpát. V Karpatoch sa vyskytuje iba v jedinej lokalite, ktorá leží na území Slovenska v NAPANTe. Táto lokalita predstavuje najsevernejší izolovaný výskyt druhu. Tu sa nachádza na vápencových skalách a sutiach v pásme od 1 250 do 1 630 m n. m. Do pohoria Nízkych Tatier sa pravdepodobne dostal...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 30
  • Stránka z 30